lecture_audience

Jak przekazać firmę dzieciom?

Profesor John M. Keynes to jedna z ikon lewicowej ekonomii. To właśnie jemu „zawdzięczamy” wyjątkowo niefrasobliwe podejście współczesnych polityków do kwestii deficytu budżetowego. Keynes przekonywał, że wydatki publiczne są kołem zamachowym gospodarki, a zatem rząd powinien jak najwięcej pożyczać i wydawać. Na koszt i rachunek przyszłych pokoleń. Zapytany pewnego razu o to, jakie skutki przyniesie takie podejście w dłuższej perspektywie, odpowiedział: W dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi.

W zasadzie, trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Jednak tym między innymi różnią się prywatni przedsiębiorcy od polityków, że swój dorobek pozostawiają w spadku nie anonimowym przyszłym wyborcom – podatnikom, a swoim własnym dzieciom i wnukom. A zatem nic dziwnego, że zamiast długów woleliby przekazać im sprawnie działające, zdolne do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Tymczasem sprawa nie jest prosta.  Jedynie co trzecia firma rodzinna przeżywa swojego założyciela. W trzecim pokoleniu kontynuuje działalność zaledwie kilka procent spośród nich. A zatem, sukces sukcesji w biznesie jest wyjątkiem od reguły!

Sekretem udanej sukcesji jest przekazanie firmy odpowiednim OSOBOM, w odpowiedni SPOSÓB, dokonane w odpowiednim CZASIE.

W każdym z tych aspektów pomóc może doświadczony prawnik.

Właściciel firmy może sam zaprojektować strukturę właścicielską firmy na wypadek swojej śmierci. Może przekazać ją jednemu z kilkorga swoich dzieci, bądź też zróżnicować ich sytuację przyznając niektórym status biernych udziałowców, innym zaś powierzając zarządzanie, a co za tym idzie większy udział w zyskach firmy.

Decydując się na takie rozwiązanie warto rozważyć jednoczesne kompleksowe uregulowanie rodzinnych spraw majątkowych (umowy majątkowe małżeńskie, darowizny, testamenty), tak aby zapobiec w przyszłości konfliktom pomiędzy spadkobiercami. Mogą one bowiem mieć katastrofalne sutki dla rodzinnego biznesu.

Właściwych rozporządzeń przedsiębiorca może dokonać w taki sposób, że zmiany dokonają się już za jego życia, bądź też dopiero po jego śmierci. Akt sukcesji może nastąpić w jednej chwili, bądź też zostać rozłożony w czasie.

Do dyspozycji przedsiębiorcy pozostają narzędzia z dziedziny prawa handlowego, spadkowego, a także rozwiązania wykorzystujące struktury oparte o podmioty zagraniczne. Ich przydatność należy badać w każdym przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę stosunki rodzinne, a także skalę i przedmiot działalności gospodarczej.

Niezależnie od zastosowanych rozwiązań, nie warto zwlekać z ich przygotowaniem i wdrożeniem pamiętając, że mają one zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa dziś, oszczędzając problemów w przyszłości.