metting-280x190

Co robić, kiedy właściciel firmy odchodzi niespodziewanie?

Bułhakow w Mistrzu i Małgorzacie pisał, że „człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny okazuje się niespodziewanie…”.

Niestety, większość z nas niechętnie myśli o śmierci, zwłaszcza będąc w sile wieku. Regulowanie spraw majątkowych i rodzinnych na wypadek śmierci zostawiamy sobie na później. Skutki takiego podejścia bywają niekiedy bardzo poważne.

Śmierć przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzącego działalność gospodarczą we własnym imieniu, może mieć katastrofalne skutki dla dalszej działalności firmy. Dodatkowo, jeżeli śmierć nastąpiła niespodziewanie, a firma nie jest od strony prawnej i organizacyjnej przygotowana na taki wstrząs, rodzinę zmarłego czekają nie lada wyzwania.

W pierwszej kolejności należy prawidłowo ocenić stan faktyczny z perspektywy konsekwencji prawnych śmierci przedsiębiorcy. Następnie trzeba ustalić krąg spadkobierców, sprawnie przeprowadzić postępowanie zmierzające do stwierdzenia nabycia spadku, ewentualnego działu spadku i przekazania spadkobiercom wszelkich instrumentów kontroli nad przedsiębiorstwem. Należy przeanalizować wpływ jaki śmierć przedsiębiorcy ma na dalsze istnienie praw i obowiązków wchodzących w skład przedsiębiorstwa (koncesje, licencje, wierzytelności, umowy wzajemne), a następnie podjąć kroki w celu ich zabezpieczenia i realizacji.

 Nie trzeba dodawać, iż kluczowym dla powodzenia operacji czynnikiem jest czas. A zatem, nie warto zwlekać.