Kilka słów o sukcesji w biznesie

Pokolenie tworzące rodzimy biznes po roku 1989 coraz częściej staje przed wyzwaniami związanymi z koniecznością „przekazania pałeczki” następcom. Jest to złożony i trudny proces. Jedynie co trzecia firma rodzinna przeżywa swojego założyciela. W trzecim pokoleniu kontynuuje działalność jedynie kilka procent spośród nich. Szczególne komplikacje towarzyszą sytuacji, w której założyciel firmy odchodzi niespodziewanie. Nieuregulowane kwestie majątkowe, spadkowe i organizacyjne zagrażają dalszemu istnieniu firmy i narażają rodzinę zmarłego na poważne konsekwencje finansowe. Warto zmierzyć się zawczasu z wyzwaniami towarzyszącymi procesowi sukcesji majątkowej zarówno z perspektywy rodzinnej, jak i biznesowej. Nasza kancelaria służy pomocą prawną firmom rodzinnym i ich właścicielom w procesie zmian pokoleniowych, przekształceń własnościowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych. Oferujemy pomoc w regulowaniu stosunków majątkowych, spadkowych i korporacyjnych. Do Państwa dyspozycji pozostaje radca prawny z doświadczeniem menedżerskim i wyspecjalizowany w sprawach procesowych adwokat. Razem z naszymi współpracownikami możemy Państwu zaoferować kompleksową obsługę procesu sukcesji z uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych, personalnych, księgowo-finansowych, a także rozwiązań z zakresu organizacji i zarządzania. Tematykę sukcesji w biznesie z perspektywy prawnej, choć nie tylko, staramy się przybliżyć Państwu na naszym blogu.