Firma w rękach następcy, majątek pod kontrolą Seniora

Założyciele firm miewają różne oczekiwania zwiazane z procesem sukcesji. Bywa, że są gotowi przekazać następcom kierowanie przedsiębiorstwem, ale niekoniecznie chieliby wyzbywać się za życia z  trudem wypracowanego majątku. Nie muszą. Pozostawienie majątku w rękach seniora może przynieść wszystkim zainteresowanym spore korzyści.

Przykład z praktyki:

Wysoko rentowna firma handlowa posiadająca kilka oddziałów (hurtowni) zlokalizowanych w centrach miast. Przedsiębiorstwo prowadzone jest w imieniu osoby fizycznej, która jest właścicielem nieruchomości (o znacznej wartości!), w których prowadzona jest działalność.

Założyciel chciał zgromadzony do tej pory majatek zachować, a na wypadek śmierci (w testamecie) podzielić pomiędzy dzieci. Ma ich kilkoro, ale tylko jedno spośród nich uczestniczyło w prowadzeniu biznesu i miało stać się następcą Założyciela. Intencją Seniora było oddzielić zgromadzony majatek i dochody, które mógłby potencjalnie przynosić, od firmy i dochodów, które będzie ona przynosić począwszy od dnia przekazania władzy następcy.

Zabraliśmy się do pracy.

W pierwszej kolejności powołaliśmy do życia spółkę handlową (kontrolowaną przez następcę), która przejęła biznesprowadzony dotąd przez seniora.

Od tej chwili działalność Seniora ogranicza się do wynajmowania nowej spółce nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności gospodaczej. Czynsz najmu jest kosztem uzyskania przychodu dla spółki i jednocześnie w miarę pewnym, pozbawionym dużego ryzyka dochodem dla Seniora – emeryta.

Zgodnie z zapisami w testamencie, majątek seniora po jego śmierci odziedziczą dzieci (wszystkie), zaś w wyniku działu spadku nieruchomości wynajmowane spółce mają przypaść w udziale następcy (z obowiązkiem spłat na rzecz pozostałych spadkobierców).

W efekcie wszystkie dzieci uczestniczyć będą w podziale tego, co ich ojciec wypracował w okresie swej biznesowej aktywności. Następca zachowa zaś cały zysk jaki firma przyniesie pod jego rządami, ponosząc przy tym koszt korzystania z tego, co wypracował ojciec (najem nieruchomości). Przy okazji, następca rozpoczyna swą biznesową przygodę w sposób bezpieczny, ograniczając odpowiedzialność własnym majatkiem za zobowiązania firmy (która działa jako spółka handlowa). Założyciel firmy oddając stery w ręce następcy pozostawia sobie majątek i płynace z niego dochody jako zabezpieczenie spokojnej emerytury i źródło finansowania własnych pasji a także dlaszych, niezbyt ryzykownych inwestycji (kolejne nieruchomości).

Interesy wszystkich uczestników procesu (Seniora, następcy i pozostałych spadkobierców) zdają się być optymalnie zabezpieczone. Firma jest przygotowana na śmierć Założyciela, a do pewnego stopnia nawet na śmierć następcy (spółka trwa nadal).