Współpraca

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną procesu sukcesji, a w szczególności:

Przygotowanie rodziny biznesowej / firmy rodzinnej do sprawnego przeprowadzenia procesu zmian pokoleniowych:

 • Dostosowanie formy prowadzenia działalności gospodarczej do wyzwań związanych z sukcesją: jak dokonać wyboru rozwiązania optymalnego z perspektywy organizacyjnej, podatkowej, oraz bezpieczeństwa majątku osobistego członków rodziny?
 • „Rozkładanie jajek do wielu koszyków”: jak, w razie potrzeby, wydzielić z rodzinnego biznesu różne obszary działalności i stworzyć dla każdego z nich optymalną strukturę?
 •  Jak oddzielić majątek rodzinny od majątku zaangażowanego w działalność gospodarczą i zabezpieczyć majątek rodzinny przed skutkami niepowodzeń biznesowych?
 •  Jak zabezpieczyć dochody i majątek seniorów rodzin biznesowych?
 • W jaki sposób zapewnić seniorom  rodzin biznesowych wpływ na dalsze losy rodzinnych przedsiębiorstw w sposób możliwy do pogodzenia z ambicjami i oczekiwaniami młodego pokolenia

Jak przygotować firmę na wstrząs związany ze śmiercią właściciela (w aspekcie organizacyjnym, podatkowym i bezpieczeństwa biznesu)?

 • W jaki sposób rozwiązać za życia przedsiębiorcy kwestie sukcesji majątkowej?
 • Czynności „pomiędzy żywymi”
 • Czynności „na wypadek śmierci”

Sukcesja w trybie awaryjnym: Co robić, jeśli założyciel firmy odchodzi niespodziewanie?

Ochrona interesów spółki i pozostałych wspólników w trakcie procesu sukcesji realizowanego za życia wspólnika, oraz na wypadek śmierci wspólnika.

 • Jak dostosować zapisy w umowach spółek do wyzwań związanych z sukcesją?
 • Jak uregulować kwestię wstąpienia spadkobierców w prawa zmarłego wspólnika?
 • Jak chronić wspólników mniejszościowych przed niekorzystnymi decyzjami większości?
 • Jak chronić interesy spółki przed niekorzystnymi działaniami spadkobierców jednego ze wspólników?

Naszym klientom oferujemy również stałą obsługę prawną bieżącej działalności firmy, a także pomoc prawną w sprawach prywatnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów podjęliśmy stałą współpracę z podmiotami świadczącymi usługi komplementarne w stosunku do oferty naszej kancelarii. Do dyspozycji naszych klientów, w ramach kompleksowych projektów realizowanych z naszym udziałem, pozostają profesjonaliści z różnych dziedzin, na co dzień współpracujący z naszą kancelarią. Są wśród nich brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy personalni, księgowi, audytorzy, oraz doradcy gospodarczy i specjaliści zajmujący się projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Posiadamy również doświadczenie we współpracy z bankami i firmami leasingowymi, oraz funduszami typu private equity.

Współpracujemy także z firmą świadczącą usługi powiernicze na terenie Polski i za granicą.